Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ekonomi de çıkış yolu

Ekonomide çıkış yolu demokratik seçimlerle mümkündür.

Sosyal Demokrat anlayışla, Türkiye üretim devrimini tamamlayabilir mi sorusunu sorarsak?

Hiç bu tür bir emsal bulmamız mümkün değil. Mevcut durumda Türkiye’nin ekonomik anlayışı sosyal demokrat anlayışla aynı çizgide, serbest pazar ekonomisini kullanıyoruz.

Tarım ve sanayi devrimini tamamlamadan girdiğimiz gümrük anlaşmaları, bizi iyice batağa sapladı. Çünkü pazarlarda rekabet gücümüz yoktu. Türkiye rekabet gücünü yakalamadan gümrük birliğine girmemeliydi. Avrupa Birliğine tam üye olup da gümrük birliğine girmeyen ülkelerin liderleri çok akıllı kişilermiş galiba.

Türk siyasilerimiz şöyle kıvırıyor;  daha iyi bir yer yoktu bu yüzden girdik şeklinde kıvırıyorlar.
İçinde bulunduğumuz durumdan çıkış yolu 1930’ların Chp'si altıokta'dır, yeni Chp sosyal demokratlardan oluşan üst yönetimle idare ediliyor.
Biz 1930'ların CHP'si değiliz diyorlar.

Sonuç olarak Avrupa’da sosyal demokratlık, tarım ve sanayi devrimi sonrası çoğalan insan gücünün örgütlenmesi karşısında da, kapital sahiplerinin kurduğu bir partidir. Cari fazla veren ekonomiler kazançtan insan gücüne pay vererek yollarına devam etmiştir.

Gelinen noktada Avrupa ekonomisi daralarak büyüyemez hale gelmiş durumdadır. Avrupa’nın lokomotifi Almanya halen cari fazla verse de gelecekten kaygı duymaya başlamıştır. Almanya Şanghay işbirliğine sıcak bakıyor.

Avrupa Birliğinin diğer ülkelerinde bir kısmı durumu idare ederken, diğerleri de zor durumdadır. Mesele sosyal demokratlık, ya da başka bir demokratlıkla halledilemez. İyi yönetim anlayışında çözüm aramak gerekir.

Yani işin sırrı demokratik seçimlerdedir.

 

Kaynak: Ersan Karavelioğlu'nun öz babası İbrahim KARAVELİOĞLU.